Statsbudsjettet 2015: – Viser vilje til sjømatvekst

FHL-sjefen mener regjeringens forslag til statsbudsjett faktisk viser en økende vilje til å styrke sjømatnæringen.

- Jeg er helt enig med statsminister Erna Solberg som legger vekt på at Norge må styrke konkurransekraften i flere næringssektorer i årene som kommer. Sjømatproduksjon er en slik næring, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– Jeg er helt enig med statsminister Erna Solberg som legger vekt på at Norge må styrke konkurransekraften i flere næringssektorer i årene som kommer. Sjømatproduksjon er en slik næring, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Foto: FHL


– Norge må bygge opp næringer som kan bære velferden i årene fremover. Petroleumsnæringen er i dag helt avgjørende for landet, men vi trenger flere næringer inn i fremtiden. En rekke utredninger peker nettopp på sjømatnæringen. Skal vi realisere potensialet, så må konkurransekraften styrkes, sier Ystmark.

– De økte bevilgningene til forskning og forvaltning på viktige områder vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag til de to stortingsmeldingene om fiskeindustrien og havbruk som kommer i 2015.

Utredningene han sikter til blir svært viktige for å sikre en robust og forutsigbar vekst både for fiskeindustrien og havbruksnæringen i årene som kommer. I statsbudsjettet styrker regjeringen viktig forskning innen områder som markedsadgang for sjømat, teknologiutvikling, levendelagring av fisk, fôrråvarer, fiskehelse og bærekraft. Det blir også mer midler til forvaltning og miljøovervåkning, samt kontroll og tilsyn i bedriftene.

Fremtidsrettet
– Etter vår mening burde forskningsinnsatsen vært enda sterkere. Med fallende investeringer på norsk sokkel og kutt i investeringer i fastlands-økonomien, er det klokt å støtte opp under de framtidsrettede næringene som Norge allerede er sterke på. Sjømat er en slik næring. Mer kompetanse og kunnskap må da settes inn for å realisere det store potensialet vi har for å øke verdiskapingen basert på fornybare ressurser fra havet, sier Ystmark.

FHL er også positiv til økt satsning på samferdselstiltak. Langs hele kysten er sjømatbedriftene avhengige av gode veier, men også et godt hovedveistamnett, jernbane, fiskerihavner og farleder.

Markedsadgang
Sjømatnæringen er uten subsidier og konkurrerer hver dag på det globale markedet. Derfor er god markedsadgang også svært viktig, både for næringslivet og for Norge som eksportnasjon. FHL mener regjeringen her burde prioritere sjømat langt sterkere enn statsbudsjettet legger opp til.

– Vi ser riktignok at regjeringen gjennom Mattilsynet vil styrke internasjonalt arbeid på det veterinære området, noe som er viktig for å sikre at handelen flyter godt. Men her må innsatsen styrkes ytterligere. På samme måte som regjeringen legger opp til et best mulig faglig grunnlag for næringslivet her hjemme, vil det være avgjørende for eksporten av norsk sjømat at arbeidet med markedsadgang til de 130 landene vi handler med er faglig godt fundert, sier Ystmark.

Reklame