Hvaldata….etterlysning etter en sensorpakke som har sittet på en knølhval nord i Andfjorden.

Det ble mistet noen hvalmerker under feltarbeid på Andfjorden og i fjordene vest av Tromsø sist vinter. Disse har vært etterlyst i forskjellig presse, men fortsatt ikke funnet.
I vinter vil det igjen være flere prosjekter som jobber med sild og hval og oceanografiske målinger i fjordsystemene vest av Tromsø, og delvis sørover ned mot Andfjorden.

TaptSensor

Sensorpakken som var i bruk forrige år har sittet på en knølhval nord i Andfjorden. Data på dykk og possisjon er lagret i dette merket som flyter.

Det er en ny sensorpakke som testes ut, og deler av denne forskningen går ut på å undersøke beiteadferd hos knølhval når de kommer innom norskekysten på sin vandring mot kalvingsområdene i varmere og sørlige farvann. Distanser på 8-10 tusen kilometer. Hvor lenge de oppholder seg i sildefatet er også interessant, og hvordan de samspiser med andre arter som spesielt spekkhugger. Det har flere ganger observert at knølhval kan komme inn fra lange avstander inn i et felt der spekkhuggere er i ferd må å samle sammen silda, så det kan tyde på at knølhval kan utnytte situasjoner der spekkhuggere dekker til silde fatet.

Data som er lagret i hvalmerket (en sensorpakkesom logger data) vil kunne hentes ut selv om ikke sensorpakken gjenfinnes før om flere år. Hvalmerket (sensorpakken) er hvit/beige, har 4 sugekopper, og er på størrelse med en utstrakt hand. Den ligger dypt i sjøen og flyter vertikalt med ca 5cm over havflaten. En antenne på ca 30cm stikker ut av hvalmerket.

Om noen finner sensorpakken kan de ta kontakt med:
Lars Kleivane tlf.98009066 ellerpå mail lkl@ffi.no
Martin Biew på Akvaplan Niva, Tromsø er prosjektleder og opplysninger om årets prosjekter vil kunne fåes ved hendvendelse til Akaplan Niva ved Martin Biew.

En kommentar om “Hvaldata….etterlysning etter en sensorpakke som har sittet på en knølhval nord i Andfjorden.

  1. Tilbaketråkk: Tromsøportalen | Hvaldata….etterlysning etter en sensorpakke som har sittet på en knølhval nord i Andfjorden.

Det er stengt for kommentarer.