Stoppet på Svinesund med 11 brevduer i varebilen

Tollerne fant også 153 kilo kjøttvarer, 248 liter øl, 8,5 liter vin og 4,5 liter brennevin i varebilen, som ble stoppet på Svinesund om kvelden 27. november. Unndratte avgifter til statskassen beløper seg til 30 400 kroner.

Foto: Tollvesenet

Foto: Tollvesenet