Entreprenøren som bygde E18 fra Sky til Langangen er hovedsponsor for Vikersund-skiflygingen.

Vikersundselskapet går inn som hovedsponsor til skiflyvningsrennene i
verdens største hoppbakke denne helgen.

Hæhre_Photo-11.02.15-18-24-31

Avtalen ble inngått denne uken.
– Vi syns det er svært hyggelig at Hæhre Entreprenør AS støtter hoppsporten
og dugnadsinnsatsen i Vikersund på denne måten, sier president i
organisasjonskomiteen i Vikersund Stig Hamstad. Med hovedsponsoravtalen på
plass falt den siste viktige sponsorbrikken på plass.

Oppfyller sponsorkravene

– I likhet med mange andre arrangement merker vi
at sponsormarkedet er tøft for tiden, og det har vært jobbet systematisk
med å få på plass hovedsponsor til rennet. Vi har vært i tett dialog med
flere spennende selskaper om rollen som hovedsponsor. Nå har Hæhre
Entrepenør inngått en avtale som oppfyller de økonomiske krav vi satte til
en hovedsponsor, forteller Hamstad.

Feirer jubileum

– Vi feiret i fjor 40 år, og syns det er hyggelig å kunne
avslutte vårt jubileumsår med å støtte skiflygingsarrangementet på denne
måten. Vi som selskap har lang tradisjon med å bidra i hoppsenteret året
rundt gjennom mange år, forteller styreleder i Hæhre Entreprenør AS Albert
Hæhre. Selskapet stod bak utbygging av skiflygingsbakken i 1990, 2000 og
senest 2011, og har dermed sikret at Vikersundbakken er verdens største
hoppbakke.
– Nå gleder vi oss til en fantastisk helg med mange lange svev, og ikke
minst å se de norske gutta fly langt ned i bakken, sier Hæhre.

En av Norges største samferdselsutbyggere

Hæhre Entreprenør AS er et av Norges største selskap innen vei- og anleggsutbygging. Konsernet har rundt
600 ansatte, og en av landets største og mest moderne maskinparker.
Entreprenørselskapet bygger og har bygget annet noen av Norges største
samferdselsprosjekter som E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa og
Riksveg 7 over Ørgenvika.