Nytt styre i Vestfold Nei til EU.

Anna Marie Frost fra Re gjenvalgt leder i Vestfold Nei til EU.

Organisasjonen hadde sitt årsmøte 5. mars på Grønt Fagsenter i Stokke. Det ble en del utskiftinger i styret, som nå består av: Leder: Anna Marie Frost, Re. Styremedlemmer: Eli Grinde, Tønsberg,  Ragnar Bjerknes, Re, Bjørnar Kristoffersen, Andebu og Heming Olaussen, Re. Varamedlemmer: Bjørg N. Bjørnevik, Tønsberg, Aage Nordahl Nilsen, Re, Anne-Marit Kapstad, Sande og Bjørn Rismyhr, Re.

Vestfold Nei til EU har omtrent 900 medlemmer. Laget har i året som er gått blant annet markert dobbeltjubileet «Grunnloven 1814 og Folkets nei til EU 1994 – Demokrati og folkestyre» med en jubileumsstafett flere steder i fylket.

Organisasjonen inviterer nå i mars til «bokbad» på flere av fylkets biblioteker om utviklinga i arbeidslivet i Norge og EU-landa. Med flere deltar Dag Seierstad, som har skrevet boka «Folket sa NEI».

Nei til EU er en grasrotbevegelse med over 24 tusen medlemmer i hele landet. Organisasjonen jobber for at Norge ikke skal bli innlemmet i EU og mot at det norske samfunnet skal tilpasses den samfunnsformen EU-systemet innebærer. Nei til EU kjemper for at Norge fortsatt skal kunne ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk utafor EU. Nei til EU kjemper for at grunnleggende demokratiske verdier blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvalta og utvikla av norske myndigheter og institusjoner. Nei til EU kjemper for et rettferdig og likeverdig internasjonalt samarbeid, hvor Norge har en aktiv rolle.

Nei til EU

Styret og varamedlemmer i Vestfold Nei til EU, fra venstre: Ragnar Bjerknes, Aage Nordahl Nilsen, Bjørnar Kristoffersen, Eli Grinde, Bjørg N. Bjørnevik, Kathrine Kleveland (leder sentralt) og leder i Vestfold Anna Marie Frost. Heming Olaussen var ikke til stedet da bildet ble tatt.

Nei til EU 2

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU sentralt, innleda på møtet om sine visjoner for Nei til EU, samarbeid og alliansebygging i kampen for å bevare det Norge vi er glade i.

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame