I Danmark blomstrer Tindved for fullt.

Tindved – kan bli saft, gelé og syltetøy

Har du tindved i hagen din? Bærene karakteriseres som saftige og sure med en særpreget aroma, men de kan brukes til saft, gelé og syltetøy og har høyt innhold av C-vitaminer.

Tindved_DSC_0196

Tindved som blomstrer nå ved Odense i Danmark. Foto: Ellinor Dalen Thorstein

Botanikk

Tindved hører til tindvedfamilien. Planta er en rikt greinet busk som blir om lag et par meter høy og flere busker sammen kan danne et ugjennomtrengelig kratt. Blomstene hos tindvedplanta er små, gjør lite av seg og har liten prydverdi. Bladene er lange og lansettformete. Tindved får små oransjegule bær som blir 6-10 mm i diameter og er rike på C-vitamin. Bærhøstingen kan være vanskelig på grunn av at de henger fast i veden og har kraftige, spisse torner. Fruktene er store som erter og modner ved bladfall utpå senhøsten, og kan henge på lenge utover vinteren. Blada er hele og smale med sølvblanke skjoldhår. Tindved har fått det norske navnet sitt på grunn av at veden ble brukt til å lage rivetinder der planta vokste vilt.

Voksested

Det har vært planta en del tindved, men den er også viltvoksende noen steder i Norge blant annet i Lom, langs Trondheimsfjorden og ved Grimstad. Den er som rynkerose salttolerant og nøysom og kan brukes i skrinne sandholdige skråninger. Den vokser på strender, på sandmark og på steder med basisk grunn og egner seg godt som stengsel og avgrensinger. Som erteplantene kan tindved leve i symbiose med nitrogenfikserende bakterier, og kan derfor greie seg på ganske karrig jord.

Tindved stammer opprinnelig fra Asia. I Sibir er tindved mye plantet og utgjør en betydelig produksjon. Den gir mest avling på ung ved og bør beskjæres hvert fjerde til femte år. Buskene kan bli 12-15 år gamle og en kan høste 600-1000 kg per dekar. I Finland er uttrykte foredlingsmål: høyt C-vitamininnhold, tornefrie busker, høy avling og sorter som er lette å høste.

Dyrking

Planta er særbu og når det plantes tindved med tanke på bærproduksjon, må en plante flere busker for å sikre seg både hunn- og hannplanter. Tindved setter rotskudd og brer seg over store områder om ikke rotskuddene fjernes eller stoppes av kanter langs veier og plasser. Den anbefales å plantes på utsatte steder som på fjellet, nær brakkvann, som le, skjerming men selvfølgelig også der man ønsker en dekorativ plante.