Nå er de historiske onsdagsturene i gang…

Historietur til Rennesik i Hvarnes/Andebu

Onsdag kveld har Andebu fortidslag og Hedrum historielag tur til den ensomme gården Rennesik, som ligger ved grensa mellom Hvarnes og Andebu. En kommer dit enten ved å kjøre opp fra sør gjennom Vestre Kodal og forbi Heia, eller ved å ta av sørover fra veien mellom Hvarnes og Dalsroa, ved Bølevann.

Dette er en gammel Treschowplass, som tidligere hørte til Søndre Holt i Hvarnes. Skoleveien, som Olaf Støvland fortalte om mange ganger, var 7 km. over skauen til Haugen skole i Hvarnes.

Etter at vi har fått høre om historien i området, blir det en god kaffepause, og så blir det en vandring opp til Lindevann for de som er spreke nok. Vi regner med at deltakerne har med mat og drikke. Alle er velkomne, og en kan kjøre helt fram.

Frammøte kl. 18.00.

Rennesik 1963

Rennesik ligger i Larvik bykommune, men det er ikke akkurat bymiljø på dette bildet fra 1963. Foto: Tor Bjørvik’s fotoarkiv