Til søndag blir det bjørnehistorier på Nordgardsetra

Bjørnehistorier på Nordgardsetra

Bjørnen var i mange år et stort problem for de mange bøndene i Lågendalen som dreiv seter. Bjørnen kunne ta buskap, og seterjentene var, naturlig nok, redde for å ligge på setra hvis det var bjørn i området. Derfor blei det i mange år drivi ei nokså intens jakt etter bjørn, med forskjellige jaktmetoder.

På Nordgardsetra søndag vil Hans Røsholt og Tor Bjørvik fortelle om kampen mot bjørnen i Lågendalen. Hans ville ha med seg både bjønnebørse og bjønneskalle. På Røsholt har det bodd bjønnejegere, og Hans har flere bjønneskaller på stabbursveggen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hans Røsholt viser fram den gamle sjølskottbørsa på Nordgardsetra. Foto: Tor Bjørvik

Unger fra Seierstad og Tjølling på traktoren på N-setra 27.7.14

Den rosa traktoren har også kommet til seters. Den liker seg sammen med dyr og unger. Foto: Tor Bjørvik

Etter foredraget blir det en tur til bjønnestilla ved Hestetjønn, hvor det ble skutt bjørn for ca 100 år siden. Her er den gamle bjønnestilla bygd opp igjen. Ei bjønnestille er et sted hvor de skjøt bjørn på åte.

Nordgardsetra, som ligger like nord for Vindfjellhytta, er nå i full drift, med både kuer, hester, sauer, griser og høner. Setra er åpen for besøk hver dag, og en kan kjøre helt fram. På vanlige hverdager er det vafler til salgs. I helgene får en også kjøpt grøt.

Sist søndag var det gudstjeneste med kirkekaffe på setra, med myefolk.

Bjørneforedrag kl. 12.00.

Tur til bjønnestilla ved Hestetjønn kl. 13.00

Reklame