Gjennomslag i Larvikstunnelen og stor festivitas etter det siste smellet.

Det måtte være en kvinne som sto for den siste salva og gjennomslaget i fjellet nedenfor Bøkeskogen. Statens Vegvesen’s egen prosjektleder for tunnel, Anne Kari Trøan som fikk det ærefulle oppdraget og trykke på knappen. Den siste sprengningen gikk helt som planlagt og nå er begge løpene av Larviks-tunnelen sprengt fra Bommestad til Farriseidet.

Gjennomslag_D2X_5451

En sprengning som såvidt lagde en liten støvsky i åpningen. Foto: Jan E. Thorstein

Anne Kari Trøan_DSC06834

Prosjektleder for tunnel, Anne Kari Trøan fikk det ærefulle oppdraget og trykke på knappen. Foto: Jan E. Thorstein

Etter at salva var utløst var det kaffe og tunnell-bløtekake for alle de som har arbeidet med tunnelen.

Det er store mengder fjell og masse som er tatt ut og det er store mengder betong og materiell som hittil er brukt i forbindelse med den nye E18 forbi Larvik by og som nesten ingen vil se noe til når den står ferdig.

Bløtkakeservering_DSC06845

En flott gjeng koste seg med Tunnel-kaka. Foto: Jan E. Thorstein

 

 

Kaka_DSC06793

En kake som smakte. Foto: Jan E. Thorstein

Her er noen tall som viser hvor store mengder som er håndtert under bakken fra Bommestad til Farriseidet:

Tunnelen er sprengt, og steinmassene hovedsakelig fraktet ut fra en tilkomst-tunnel ned fra Vestmarkaveien. Tilkomst-tunnelen går inn omtrent midt på den 2,5 km lange Larvikstunnelen, så tunnel-løpene er sprengt i begge retninger derfra, nordover mot Haga og sydover mot Farriskilen.

Oppstarten med tilkomst-tunnelen, som på fagspråk kalles et tverrslag, var 5. juni 2014. Denne er 580 meter lang og går 60 meter ned til de to løpene i Larvikstunnelen.

Sprenging av tunnelløpene for E18-traseen startet 01.okt. 2014.

Gjennomslag nordover mot Haga skjedde i slutten av juni 2015.

Gjennomslag for hele tunnelen mot Farriskilen 21. okt. 2015.

Fra entreprenøren Skanska er det ca. 50 personer som har vært involvert i tunnelarbeidet.

Begge tunnel-løpene er ca. 2460 m lange,

Mellom tunnelene er det sprengt 10 tverrforbindelser á 10m til rømningsveier for hver 250 meter.

Tekniske rom: 3 stk. i sørgående løp, 20 x 10 m.

Ett rensebasseng for overvann, i bunnen av tunnelen. 30×15 meter og 8 meter dypt.

Sprengt tverrprofil per tunnel-løp er 73 m2.

Det er sprengt 1000 salver á 400 m3 faste masser, ca. 5-6 meter inn per salve.
Ca. 14-16 salver per uke.

Det er tatt ut ca. 400 000 m3 faste masser.

66 000 lastebillass med stein er fraktet ut av tunnel-løpene.

Det er satt inn ca. 30 000 sikringsbolter.

Stort sett har det vært gode fjellforhold, med lite innsig av vann.

Tunnelåpning i nord ligger 39 moh., i sør ved Farriskilen, 16 moh. (ca.7 meter under Farris normalvannstand på 23 moh.), og laveste punkt i tunnelen er 7 meter under havflaten.

Fra fjelltunnelen skal det i sør skjøtes på en 300 m lang betongtunnel (miljøtunnel).

Ant m3 pr salve: Normalprofil ca 400 fm3. ca 1000 salver, totalt ca 400 000 fm3 for begge løp.

Ant sikringsbolter, ca: 30 bolt pr salve, og totalt 29 200 stk

Ant spilingbolter, ø32 mm, lengde 6 m pr stk: 1575 stk

Ant m3 sprøytebetong pr salve og totalt: 20m3 pr salve , og totalt 17 870m3

Ant sikringsbuer i betong/armeringsjern:  83 stk

Salvelenge: 5,25m i snitt

Antall salver i uka i snitt : 14 – 16 salver. (rekord 20 stk). totalt ca 1000 salver

Fjellband mellom bolter ifm sikring: 1675 m

Injeksjon: 1150 timer, industrisement 1844250 kg, 38000 kg microsement.

Stort sett gode fjellforhold, med lite innsig av vann. Det har forekommet litt svelleleire i enkelte parti sammen med diabaser og det er i disse områdene vi har montert buer.

Reklame