Torsdag kveld har Hedrum historielag åpent møte på Hedrum bygdetun – Stedsnavn og historie

Stedsnavn og historie

Torsdag kveld har Hedrum historielag åpent møte på Hedrum bygdetun. Tormod Næss har studert mye historie, ikke minst når det gjelder gamle navn.

Tormod Næss orienterer i Hetan 22.7.15

Tormod Næss orienterer i Hetan 22.7.15 Foto: Tor Bjørvik

Torsdag vil han snakke om hva de gamle stedsnavnene betyr, og ikke minst om hvordan navnene har blitt forvanska til det ugjenkjennelige gjennom åra. F. eks. har Månejordet ikke noe med måne å gjøre, men er oppkalt etter en mann som het Mani. Altså skulle det egentlig hett Manijordet. Her er det mye å lære, og det er sikkert noen som har spørsmål eller gode eksempler å komme med.

Som vanlig blir det en god kaffepause, hvor en kan prate med gamle og nye kjente. Forskjellige hefter av Heidarheim, og mange lokalhistoriske bøker, er til salgs.

Alle er velkomne, medlem av historielaget eller ikke.

Møtet holdes på Hedrum bygdetun, Kvelde i Lågendalen, torsdag 29. okt. kl. 18.30.

Se også Hedrum historielags hjemmesider: http://www.hedrumhistorielag.no