Runar Rugtvedt gjenvalgt som leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) holdt landsmøte i helgen. Der ble Runar Rugtvedt fra Vestfold enstemmig gjenvalgt som leder for landets organiserte jegere og fiskere.

Runar_Rugtvedt

Runar Rugtvedt . Foto: NJFF

Rugtvedt går løs på sin andre periode som leder, men har sittet i ulike posisjoner i NJFFs forbundstyre siden 1987, så her snakker vi lang fartstid og erfaring!

I takketalen til landsmøtet pekte Rugtvedt ut det han ser som de største utfordringene for jegerne og fiskerne framover:

– De politiske satsingsområder som landsmøtet har pekt ut, med særlig vekt på utfordringene for de ville laksefiskene, forvaltning av de store rovdyra og arbeidet med å videreutvikle NJFF som en bred friluftslivsorganisasjon.

– Vi skal også bli flinkere til å synliggjøre for omverdenen utenfor egen organisasjon hvilket gode arbeid NJFF gjør.for å styrke gjennomslagskraften i viktige saker for landets jegere og fiskere.

Det nye forbundsstyret i NJFF

En av Landsmøtets oppgaver er å velge en ny ledelse som skal styre forbundet etter de signaler som er gitt på landsmøtet.

Forbundsstyret. Foto: NJFF

Forbundsstyret. Foto: NJFF

Det nye forbundsstyret i landets jeger- og fiskerorganisasjon ser slik ut:

Leder                          Runar Rugtvedt, Vestfold

1. nestleder                Arild Gjertsen, Sør-Trøndelag

2. nestleder                Helene Bertelsen, Finnmark

Styremedlem              Knut Arne Gjems, Hedmark

Styremedlem              Bjarte Erstad, Hordaland

Styremedlem              Gunnar Borgen, Østfold

Styremedlem              Brynjar Berge, Oppland

Styremedlem              Arne Aaberg, Akershus

Styremedlem              Tina Dyrstad Fossdal, Vest-Agder

1. varamedlem           Ann-Eva Isaksen, Troms

2. varamedlem           Inga Saur, Nord Trøndelag

3. varamedlem           Bernt Olav Suhr, Finnmark

4. varamedlem           Tore Andestad, Møre og Romsdal

Reklame