Slett alle dine spor på Facebook

Facebook lagrer alle søk du har gjort, fra den dagen du registrerte deg som bruker. Det betyr at ektefelle, kjæreste eller barn lett kan se hva du søker på når du er på Facebook. Heldigvis er det en enkel sak å slette søkehistorikken, og det tar bare to minutter.

facebook_nyhed

Slik sletter du søkehistorikken:

Gå til forsiden på Facebook. Klikk i søkefeltet, så ser du de siste søkene du har gjort. Klikk på Rediger, rett under forstørrelsesglasset. Nå ser du en liste over alle søkene dine.

Du kan slette søkene enkeltvis ved å klikke på knappen ytterst til høyre for søket (en sirkel med en strek gjennom), og velgeSlett. Du kan også slette alle søkene ved å klikke på Fjern alle søk øverst på siden.

Slik sletter du aktivitetsloggen:

Facebook lagrer også en liste over alle aktiviteter i en Aktivitetslogg. Her finner du alle oppslag og bilder du liker og kommenterer. Du kan ikke slette hele denne loggen med ett klikk, men du kan slette enkeltaktiviteter, og det gjør du slik:

Klikk på den lille pilen øverst til høyre på Facebook, og velgAktivitetslogg i menyen. Nå kan du slette hver enkelt aktivitet ved å klikke på pennen ved aktiviteten, før du trykker på Slett.