Hver stein er vendt i Bamble

De fleste vet hvor Bamble er, men visste du at de flest urnordmenn passerte gjennom omtrent der hvor E18 skal bygges?

Alt var ikke bedre før, men trafikkavviklingen langs kysten krevde ikke like mye av vegsystemene. Når  det gigantiske ismassivet trakk seg tilbake for rundt 10 000 år siden, fulgte mennesket etter. Første sted å lande var for eksempel i Bamble. Det er ikke noe vi tipper, det vet vi. Takket være at vi skal bygge ny E18 gjennom Bamble fra Rugtvedt til Dørdal.

Faktisk er Bamble et av de få stedene i verden som har uforstyrrete spor etter sammenhengende kystkultur fra istidens slutt og fram til i dag.

-Resultatene fra de arkeologiske utgravningene langs E18 Rugtvedt-Dørdal bidrar dermed til å belyse viktige hendelser i vår eldste historie, forteller arkeologene i et hefte som er gitt ut ved Kulturhistorisk Museum etter utgravningene

binary-1089723-1073012

Noen av de større funnene i Bamble

På tampen av forrige uke ble det siste folkemøtet for prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal i regi Statens vegvesen holdt. Til neste år er det Nye veier AS som skal holde i tømmene. Hovedtemaet på møtet var heller ikke hva som skal skje videre, men hva som allerede har skjedd i Bamble.
– Vi visste fint lite om Steinalderen før E18 i Bamble, forteller arkeolog Steinar Solheim som har vært i felt og ledet førti arkeologer på gitte områder langs der den 17 kilometer lange firefelts motorvegen skal bygges. Ingen av dem kunne sprette opp i været og rope : «Eureka! Jeg fant det!» for det fantes ingen Hydalskip eller Rugtvedtbåt eller noe som lignet det minste på Osebergskipet.
– Vi gjorde til sammen 85 000 funn av flint, bearbeidede bergarter og keramikk, forteller Solheim

Ny viten

binary-1089736-1073028

Øks i lokal stein

Langt det meste av funnene er avfall etter redskapsproduksjon. Likevel gir funnene enormt med informasjon. Her er funnet pilspisser i skifer fra cirka 3.500 f.Kr. Sågar ubrukte pilspisser. Men det er også gjort funn som viser at her har det vært folk mens dette var hovedvegen inn til Norge i 9500-8300 f.Kr. Flinten som har kommet inn har enten blitt dratt med av isen som trakk seg tilbake, eller fulgt med på flyttelasset til dem som lette etter nye landområder. Alt i alt er det funnet 31 boplasser fra steinalderen og fire fra jernalderen.
– Det viktigste er ikke hva vi har funnet, men hva vi kan finne ut av funnene, fortsetter Solheim som etter å ha redegjort for de skjulte skattene som har ligget gjemt under overflaten , reiste tilbake til Kulturhistorisk museum i Oslo for å grave seg enda dypere ned i de små restene fra levde liv.

binary-1089702-1072995

Arkeolog Lucia Uchermann Koxvold viser interesserte tilhørere funnene som er gjort gjennom 36 ukers feltarbeid i Bamble. (Foto: Tor Arvid A. Gundersen)