Mattilsynet deltar i europeisk arbeid mot matsvindel

Mattilsynet har i 2015 deltatt i et overvåkingsprogram i regi av EU som omfatter kontroll med hvitfisk og honning. Juks med hvitfisk på det norske markedet synes ikke å være et stort problem, med kun én prosent avvik. Overvåkingsprogrammet av honning er fortsatt under arbeid med videre undersøkelser.

Overvåkingsprogrammet har som mål å kontrollere om det foregår uredelig praksis og forfalskning av honning. Det vil si at det brukes uriktige opplysninger med hensyn til geografisk eller botanisk opphav til honningen. Det er en nær sammenheng mellom geografisk/botanisk opprinnelse og kvalitet eller pris.

honningspann

Ekte norsk honning. Foto. Jan E. Thorstein

Kontrollen omfatter også om honningen er forfalsket, typisk der honningen er tilført sukkerprodukter. Etter bestemmelsene i honningforskriften er det forbudt å bruke betegnelsen honning på næringsmidler som er tilsatt sukker eller sukkerprodukter. Bruk av betegnelsen honning på slike næringsmidler er uredelig overfor forbrukerne. Slik praksis er også konkurransevridende, fordi sukker er enklere å produsere og i en helt annen prisklasse enn honning. Det er også i strid med regelverket dersom industrihonning (honning med lavere kvalitet) selges som honning til forbruker. Det ble tatt ut 2237 prøver i Europa. Norge har bidratt med 63 prøver, hvorav 45 var fra importert honning.

Les mer om kvalitetsbestemmelser for honning.

Det ble også undersøkt om merking av produktene er i samsvar med regelverket, for eksempel advarselsmerking for spedbarn, språk og andre merkefeil. Honning kan være helsefarlig for barn under 12 måneder.

Arbeidet med honning er fortsatt under arbeid for videre undersøkelser. Den endelige rapporten fra EU om honning er ventet sommeren 2016.