Over 13000 mennesker har vært innom Hedrum bygdetun i løpet av 2015

Årsmøte for Hedrum historielag i optimismens tegn

Hedrum historielag avholdt sitt årsmøte på bygdetunet torsdag, med 55 medlemmer til stede. Sekretær Egil Hem la fram en fyldig årsberetning, som viste at laget har hatt et svært aktivt år i 2015. Ved hjelp av mange dugnadsvillige medlemmer er det lagt ned flere tusen timer i gjennomføring av en rekke arrangementer, samt vedlikehold på bygdetunet. Og de forskjellige kulturminner som historielaget har ansvaret for. Bare på sommeråpentsøndagene har 270 medlemmer vært i sving i alt.

Totalt har over 13000 mennesker vært innom bygdetunet i løpet av året som har gått, og Hedrum bygdetun har befestet sin posisjon som viktigste kulturinstitusjon i Lågendalen.

John Grimholt la fram regnskapet. Økonomien er på stell, og laget hadde i 2015 en omsetning på over 800 000 kr.. Etter at en rekke mindre investeringer på bygdetunet er tatt over drifta, viste regnskapet et mindre underskudd.

016

Alle styremedlemmer som var på valg tok gjenvalg. Her har vi samlet de entusiastiske og ivrige styremedlemmene. Bak fra venstre: Aage Næss, John Grimholt, Solveig Hvaal Støvland, Kristian Røed og Egil Hem. Foran fra venstre: Laila Ludvigsen, Asbjørg Holt Samuelsen og Hanne Gade Ringdal. Laila Ludvigsen gikk ut som varamann, og Runar Håkonsen kom inn i hennes sted. Foto: Tor Bjørvik

005

Ragnhild Tidemansen ble utnevnt til æresmedlem. Hun har gjennom mange år vært en drivende tunsjef, og kjenner nok Hedrum bygdetun bedre enn de fleste. Foto: Tor Bjørvik

007

Kolbjørn Næss ble utnevnt til æresmedlem. Han er i dag leder for arkivet, og har gjennom mange år vært ei drivkraft i slektsgranskergruppa. Få, eller ingen, kjenner vel Hedrumslektene bedre enn ham. Foto. Tor Bjørvik

010

Gulbrand Næss har gjennom mange år tatt vare på alt som har stått om Hedrum historielag i avisene. Her blir han takket for innsatsen av leder Asbjørg Holt Samuelsen. Foto: Tor Bjørvik

Reklame