Tomat og potet i samme plante…..

Tomater og poteter hverken ser like ut eller har samme smak, men de har likevel mye til felles. Tomat og potet er begge å finne i søtvierfamilien. POTATOM® kombinerer egenskapene til disse 2 familiemedlemmene i en enkelt plante. Tomatplanten podes på poteten og sammen danner de et godt team. Det første som blir synlig på POTATOM®-planten er naturlig nok tomater, da disse vokser over jorden. Parallellt sørger den særs flittige planten for at potetene vokser frem under jorden for å bringe frem en hyggelig avkastning til glede for dyrkeren. Den kombinerte potet- og tomatplanten fungerer veldig bra sammen, noe som er naturlig da de tross alt er familiemedlemmer.

potettomat

Planteråd som gir det beste resultatet:

 • Plant POTATOM® fra april til juni.
 • Plant om POTATOM® i en større potte (ca. 50 l) eller sett den direkte i jorda.
 • Plant i jord med god drenering og næring.
 • Plasser POTATOM® på et solfylt og godt skjermet sted.
 • Støtt opp POTATOM® med en tonkinstokk, blomsterpinne el. l.
 • Når POTATOM®-planteneer i jorda, vannes de godt.

Dyrkingsråd for optimalt resultat videre i sesongen:

 • Fjern potetskuddene som kommer frem over bakkenivå.
 • Fjern sideskuddene på tomatplanten, slik at plantens energi og næring går til hovedgreinene.
 • Vann en eller to ganger i uken avhengig av værforholdene.
 • Gjødsle planten regelmessig, 1 gang hver annen uke er passende.
 • Tomater er selvbestøvende når de vokser utendørs, men bestøvningen og dermed avlingsnivået forbedres betraktelig ved å banke på og riste lett i plantens blomsterstengler.
 • Dersom POTATOM® dyrkes i et drivhus, må en hjelpe planten å bestøve seg ved å banke lett på plantens blomsterstengler 1-2 ganger i uka.

Råd om høsting for det beste resultatet:

 • Når tomaten modnes og blir røde og fine, bør det vannes noe mindre slik at tomatene ikke sprekker.
 • Høst tomatene først når de er helt røde; da smaker de best!
 • Dersom det fortsatt er tomater på planten i slutten av september, høstes disse, samtidig som greiner og blader tas bort.
 • Potetene kan deretter høstes uken etter.
 • Høst potetene, ved å fjerne og løsne på jorden, gjerne med greip, og grav opp potetene.
 • Ikke høst potetene før du har høstet alle tomatene!

POTATOM® Potet-Tomat – Faktaark

Tomat:

 • Tilsvarer vanlig coctailtomat.
 • Gjennomsnittsvekt pr tomat: 35-45 gr.
 • Fantastisk smak.
 • Planten produserer rikelig med tomater.
 • Sterk mot sykdommer.

Potet:

 • Stor avkastning.
 • Ovalformede poteter.
 • Størrelsen på poteten er medium til stor.
 • Dyp gul farge på fruktkjøttet.
 • Utmerket kvalitet for matlaging.
Reklame