Jernbaneverket anbefaler Skoppum Vest forbi Horten

I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker (Horten). Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

723f0cdc-63a3-4c7e-9832-01a86535922e-main_image

Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

I henhold til fastsatt planprogram er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker:

Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

– Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Åpent informasjonsmøte
18. februar inviterer Jernbaneverket til åpent møte. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor.

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00.

Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.


Veien videre
De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene. Planmaterialet vil være tilgjengelig her på Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Nykirke–Barkaker/
Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene.

Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

Fakta
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden vil bli betydelig redusert mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. En moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet.

Reklame