Til sommer’n blir det gode fergeforbindelser i Langesundsfjorden.

Gode nyheter for øyhoppere

Fergeforbindelsen langesundsfjorden

Det blir bedre rutetider og muligens også overnatting på Arøya skole.

– med Gitte Tokheim, Kjetil Østlie, Janne Weel Johansen,Bjørnar Sørensen og Lars Christian Løken. Foto: Porsgrunn kommune

 

I sommer skal både Helgeroafergene og «Løvøy» fra Brevik legge til kai samtidig på Smietangen i Langesund. Det gjør det mulig for fergepassasjerene å gå fra den ene ferga til den andre. En felles fergekai knytter dermed indre og ytre fjordområder sammen.

I utgangspunktet skal fergene møtes på Smietangen to ganger om dagen.

– Dessuten blir årets rutetider mye bedre enn i fjor, forteller Kjetil Østlie i Visit Grenland.

De siste årenes forbedring og samordning av fergetilbudene med Helgeroafergene og Brevik Fergeselskap med passasjerbåten «Løvøy», har ført til at stadig flere bruker fergene i Langesundsfjorden og mellom øyene utenfor Brevik.

Øyhoppingskonseptet som ble lansert i fjor, gjør øyene mer tilgjengelige for alle.

– Vi ønsker at øyhopping i Langesundsfjorden skal være et nytt fyrtårn for reiseliv i Telemark og Vestfold, sier Østlie.

Jobber med overnattingstilbud på Arøya
Flere passasjerer på fergene betyr også mulighet for drift av flere servicetilbud på øyene. Sommergjestene kan allerede besøke Kafeen på Bjørkøya, kiosken på Dikkon, butikken på Sandøya og restauranten på Langøya. I tillegg har driverne av Helgeroafergene søkt Larvik kommune om å leie Arøya skolen.  Her ønsker de å ha litt enkel servering og overnatting.

Et samarbeidsprosjekt
Øyhoppingen er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik, Porsgrunn og Bamble kommune, fergeselskapene, Grenland Friluftsråd og Visit Grenland.

Reklame