Hans Børli med Per Arne Dahl og Øystein Johnsen på Tønsberg bibliotek

Himmelen over Børen sjø , Hans Børlis diktning i bilder ord og toner. 

Det blir en fantastisk reise gjennom en av vår tids mest kjente poeters diktning.
Hans Børli
 
En skogens mann som med sitt hverdagsspråk når inn til alles hjerter, og der han med sine enkle og begripelige metaforer gjør Gudsbegrepet forståelig for oss alle. 
De religiøse dimensjonene i diktningen viser Guds nærhet i det enkle og det poetiske. 
Biskop Per Arne Dahl tar oss med inn i denne dimensjonen og byr på religiøs varhet over skaperverket, sett med en skogsarbeiders øyne.
Kunstfotograf Øystein Johnsen fra Fet i Akershus  har tolket Børlis dikt gjennom kameralinsen, og har fanget den samme nærheten, sårbarhetet og tilstedeværelsen ved å la sine egne tolkninger av dikterens ord, bli veiviser inn i skogsarbeiderens rike rundt Børen Sjø og Oppistun.
Nå’et, drømmene, lengselen og undringen gjennomsyrer både ord og bilder denne kvelden , og ved hjelp av gitar og fele får alle våre sanser nyte godt av et stykke norsk hverdagspoesi på sitt beste. 
 
Det vil i pausen bli mulighet for å kjøpe kort og bilder fra utstillingen, og inntektene går til kirkens Bymisjonsarbeide i Tønsberg. 
 
 

Vi håper mange finner veien til Biblioteket i Tønsberg

 på torsdag 10.03 , kl 19

– » for den er så inderlig kort den stund vi mennesker har sammen» Hans Børli
Reklame