3000 mennesker markerte 1000 års jubileet på Mølen

Palmesøndag ble en opplevelse for deltagerne på 1000-års gudstjenesten for Slaget på Nesjar. Rundt 3.000 mennesker var møtt fram i det strålende været for å høre prekener, taler og korsang og for å markere dagen.

Biskop Per Arne Dahl talte under 1000-års gudstjenesten.

Mølengudstjeneste

Ca 3000 mennesker markerte 1000 års jubileet for slaget på Nesjar. Foto: Leser

Reklame