Arne Limkjær tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

Arne Limkjær bosatt på Nøtterøy, men opprinnelig fra Halsen i Larvik, ble lørdag tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste. Limkjær har i over førti år vært fylkessekretær for Vestfold Senterparti. Arne Limkjær er utdannet revisor og startet sin yrkeskarriere i Tjølling Sparebank. Imidlertid var han fylkessekretær for Vestfold Ungdomsfylking, da Limkjær nærmest ble «headhuntet» av daværende fylkessekretær Einar Hem – også han fra Tjølling – til stillingen i Vestfold Sp. Reint formelt var det daværende partileder i Sp Dagfinn Vårvik som ansatte fylkessekretæren. Og siden 1. august 1975 har altså Arne Limkjær vært «altmuligmann» for Senterpartiet i Vestfold.

Arne Limkjær_DSC5856

Fylkesleder i Vestfold Sp Kathrine Kleveland foretok den høytidelige overrekkelsen av medaljen til Arne Limkjær på partiets årsmøte lørdag i Sandefjord. Foto: Olav Nordheim.

 

Etter så mange år i samfunnets tjeneste svarer Limkjær følgende når han blir spurt om hva som er det morsomste med jobben:

«Det har nok vært det å treffe og bli kjent med så utrolig mange folk, både innen fylket, men også på landsbasis. Og det å ha vært med på å sikre et nei til både EF og EU ved to folkeavstemminger i henholdsvis 1972 og 1994 har nok vært blant de største begivenhetene, foruten at vi klarte å få Eva Lian innvalgt på Stortinget i 1993».

«Dessuten», legger han til: «at vi fikk Kathrine Kleveland til å stille som vår Stortingskandidat i 2013».

«I tillegg vil jeg nevne et møte vi skulle arrangere med Anne Enger (Lahnstein) som innleder for å snakke om omsorgslønn. Vi regnet med 10 – 15 deltakere. Det kom 130! Grand Hotell i Tønsberg hadde ikke stoler nok og folk satt på gulvet. Det var kaos, men for en suksess», sier Limkjær og humrer godt.

Arne Limkjær er beskjeden på egne vegne, men  han er kjent som han som alltid stiller opp,  svarer på alt bestandig, og ikke minst er Arne et utømmelig historisk leksikon når det gjelder Senterpartiets historie. Han er da også mannen bak jubileumsboka
«Vestfold Senterparti 75 år 1921 – 1996.»

Medaljen for lang og tro tjeneste har som motiv en sittende kvinnefigur som overrekker en laurbærkrans. Forsiden bærer også innskriften «FOR LANG OG TRO TJENESTE». Mottakerens navn og årstallet for tildeling graveres inn på medaljens bakside. Medaljen er utformet i sølv og har én grad. Den er opphengt i et grønt medaljebånd som i midten har striper i rødt, hvitt og blått. Medaljen er utformet av billedhugger Brynjulf Bergslien og gravert av Ivar Throndsen.

Medaljen produseres av Det Norske Myntverket på Kongsberg med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje og andre verdifulle samlemynter. Det ligger fortsatt mye håndarbeid bak det ferdige produktet.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.

 

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame