Brenne bål – eller ikke brenne bål fra 15. april?

Bål
Norsk Friluftsliv minner om det årlige «bålforbudet» som trer i kraft 15. april og varer til 15. september. Nye regler fra i år gjør at bålforbudet er utvidet – men også at du selv kan vurdere om tenning av bål er trygt eller ikke.

Nye regler åpner for egenvurdering for bruk av åpen ild i skog og mark etter 15.april.

Kan virke forvirrende: Bålforbudet er i tillegg utvidet fra å bare gjelde i og rundt skogsmark, til å gjelde ALL utmark.

Samtidig sier de nye reglene at du likevel kan tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brannfare – det er med andre ord blitt lov å bruke hodet, men det krever stor grad av aktsomhet, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 15 norske friluftslivsorganisasjoner.

Bålet – en viktig del av friluftslivet
I Norge er bålet selve symbolet på friluftslivet og er en viktig del av allemannsretten. Å samles rundt et bål er en viktig del av i vår kultur – selv om det er restriksjoner på båltenning store deler av året.

-Allemannsretten gir oss lov til å gjøre opp ild i naturen. Men ikke hvor som helst, og ikke når som helst. Retten til å tenne bål reguleres av Forskrift om brannforebygging, sier Lasse Heimdal,

Hva betyr de nye reglene i praksis?
«Dobbeltheten» i de nye reglene kan være forvirrende. -De nye reglene for bålbrenning er i år utvidet til å gjelde ALL utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder. Det betyr at det egentlig er ulovlig å tenne bål i fjæra, på skitur eller ved et vann i skogen.

-Men samtidig åpner den nye forskriften for at man kan bruke hodet og likevel tenne bål – dersom det åpenbart ikke kan medføre brannfare, for eksempel på snø eller når det har regnet mye. Noen kommuner kan ha egne brannforskrifter, og det kan uansett være smart å ta en telefon til det lokale brannvesenet dersom du har planer om å fyre opp bål i utmark i sommerhalvåret.

Selv om de nye reglene kan være forvirrende, er budskapet fra Norsk Friluftsliv enkelt:

– Vi oppfordrer det norske folk til å nyte våren og sommeren med mye friluftsliv – men ønsker du å tenne bål er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler. Mange steder finnes det også godkjente bålplasser som kan brukes året rundt, sier Heimdal.

Reklame