Ferske båtførere og høy fart gir skadetopp til sjøs

3abeb806-6cb2-41ac-a231-278066732707-main_image

Båten kjørte på en stolpe på en holme, og fikk store skader i baugen. Skadebilde fra Frende Forsikring

– Uerfarne båtførere som kjører for fort, slik begrunner forsikringsbransjen en voldsom økning i antall ansvarsskader til sjøs.

Skjer det en ulykke på sjøen, der du er skyld i å påføre andre båter, anlegg eller båtfolk skade, kan du bli erstatningsansvarlig.

– Som oftest er det kollisjonsskader vi registrerer, og skader båtfører påfører andre båter, forteller Edmond Wold Gaulen, som er fagansvarlig på båt i Frende Forsikring.

– Det kan også være skader som oppstår på land, for eksempel der båteier ikke har godt nok opplagsutstyr og båten velter på andre båter, sier Gaulen.

Hurtiggående småbåter
Tall fra Frende og skadestatistikk fra Finans Norge viser en økning på hele 76 prosent på ansvarsskader på fritidsbåt i 2015.

– Hvis du får et uhell på sjøen, kan det bli fatalt. Sitter du igjen med et ansvar uten forsikringsdekning, kan du bli gjeldsslave for resten av livet, sier Roald Stigum Olsen. Han er formann i Bergens Motorbåtforening og sitter i regionstyret i Kongelig Norsk Båtforbund.

– Båtbransjen rapporterer om en økende trend med små, men hurtiggående båter som førstebåt, og derved mange nye båtførere, mener Stigum Olsen.

– Vi ser det igjen i statistikken, er mange nye båtførere og trenden med små hurtiggående båter, sier Edmond Wold Gaulen.

Krever ansvarsforsikring
Kjører du bil er ansvarsforsikring påbudt, til sjøs er den frivillig. Likevel er ansvarsforsikring obligatorisk for å få kjøpe fritidsbåtforsikring i de fleste forsikringsselskap i dag.

– Båtførere uten ansvarsforsikring tar en stor risiko, mener Edmond Wold Gaulen i Frende. En slik forsikring dekker erstatningsansvaret du kan pådra deg om du skulle være uheldig å påføre noen personskade eller kollidere med andre båter.

– Det koster en hundrelapp eller to i året, og er svært en rimelig sikring om du skulle ha skyld i et uhell på sjøen eller ved kai, sier Gaulen, og påpeker at det er andre regler til sjøs enn på land.

Blir sittende med regningen
– På grunn av spesielle ansvarsregler til sjøs kan du også risikere å måtte dekke skader på din egen båt, selv om en annen båt er skyld i skaden, forteller Gaulen.

Totalt utbetalte forsikringsbransjen over 470 millioner kroner etter skader på fritidsbåt i fjor. Skadeantallet er stabilt, med en økning på 16 prosent både i antall og erstatning de siste to årene, viser tall fra Finans Norge.

Uerfarne båtførere
Formannen i båtforeningen sier båtlivet er endret de siste årene.

– Det er skremmende å se mange som kjører fort i trange og trafikkerte farvann. De mangler ofte den erfaringen folk langs kysten tradisjonelt har hatt, fra barnsben i robåt til båter som økte i størrelse. Livet på sjøen er mer enn bare fart, sier Roald Stigum Olsen.

– Mitt beste råd til ferske båtfolk er at de må melde seg inn i det organiserte båtlivet. I båtforeninger og båtforbund snakker vi sikkerhet og fornuftig bruk, og du får gode råd av erfarne båtførere, sier Stigum Olsen.

Reklame