Lokalmat i kraftig medvind (SE VIDEO)

I fjor ble det solgt lokalmat for 4,18 milliarder kroner i norske dagligvarebutikker, en økning på 10,3 prosent fra året før.

– Lokalmat er et segment i dagligvare som vokser hele tre ganger raskere enn dagligvaremarkedet ellers, sier seniorrådgiver Kay Jørgen Nilsen i Matmerk.

Størst økning i fjor hadde salget av lokalbrygget øl, med hele 28,6.

I samarbeid med dagligvarekjedene og flere andre sentrale bransjeaktører, lanserte Matmerk bransjeportalen Lokalmat.no i midten av januar i år. I dag finnes 337 produsenter på bransjesiden som er ment å være det viktigste bindeleddet mellom matprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.

De siste årene har den profilerte kokken Espen Schøning Lie jobbet med å løfte fram lokal mat i Meny-kjeden. I dag kan kjeden by på over 2000 produkter som defineres som lokalmat. Disse stammer fra mer enn 450 produsenter som er spredt over hele landet. Blant disse er flere titalls ølmerker fremstilt av mikrobryggerier. Noen av dem leverer bare i lokalmiljøet.

– Det har vært en eventyrlig reise. Fortsetter veksten i samme takt, vil Landbruksdepartementet nå målet om en omsetning av lokal mat og drikke i dagligvarebutikkene på 10 milliarder kroner i 2025, sier Schøning Lie, som er leder av
Meny-Lauget.

Fremsynt landbruksminister

En som får mye av æren for den positive utviklingen for norske småprodusenter er tidligere landbruksminister Lars Sponheim. Han var den første matministeren som innså betydningen av kvalitetsvarer og lokale spesialiteter. Sponheims kongstanke var at produsentene skulle ha en historie å fortelle om produktets opprinnelse. Tidlig på 2000-tallet mente han at kortreist og lokal mat kom til å bli en spennende nisje i det norske hjemmemarkedet.

Med kledelig beskjedenhet modererer han i dag sin egen innsats:

– Vi høstet vel bare fruktene av en utvikling som allerede var i gang, men det er ingen tvil om at det ble et annet trykk i satsningen på starten av 2000-tallet.

Sponheim karakteriserer starten på veksten som et fremtidsrettet, landbrukspolitisk grep. På den tiden var det mye press på stordrift og effektivisering av landbruket. Melkeproduksjonen var strengt kvoteregulert. De mange bøndene som ikke hadde forutsetninger for å bli med på en slik utvikling, ville falle utenfor. En politisk håndsrekning var å gi småbøndene lov til å produsere mer melk enn det kvoten tillot dersom de også foredlet den på egen gård. Det ga støtet til en ysterinæring som de siste 15 årene har ynglet.

– Vi kan nærmest snakke om en eksplosjon på ostefronten. Etter mye slit i starten, er mange av disse ysteriene virkelig oppe og står og gjør det bra, sier Sponheim.

Sponheim er i dag fylkesmann i Hordaland. Som leder av Matmerks fagjury har han mulighet til å følge med i det som skjer på lokalmatfronten. Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

– Det gir meg anledning til fire ganger i året å smake meg gjennom nyheter på markedet, konstaterer han fornøyd.

Stadige nyheter

Mange av disse nyhetene finner plass i Menys hyller. Takket være bevisst jobbing mener matvarekjeden seg å ha det beste nettverket av produsenter med lokal forankring.

– Vår kontaktflate strekker seg fra små produsenter som kanskje bare kan levere til én butikk til de som har vokst seg landsdekkende, sier Espen Schøning Lie.

Han forteller at dagligvarekjeden i 2011 besluttet å kartlegge de ulike produsentene og lage et system for leveranser og markedsføring.

– Å kalle det kortreist mat blir misvisende i et langstrakt land som Norge. Når spesialiteter fra Finnmark selges i Oslo, har de reist minst like langt som en skinke fra Parma.  Vi har valgt merkelappen «matskatter», sier han.

Fakta: Denne lokalmaten økte mest i fjor

1. Øl fra lokale produsenter – 28,6 prosent

2. Fjærkre – 13,8 prosent

3. Pølser – 13,7 prosent

4. Ren fisk – 10,8 prosent

5. Ost – 10,8 prosent

6. Rent kjøtt – 7,9 prosent

(Kilde: Matmerk)

Reklame