Friere flyt av kjæledyr gir økt smittefare

Smittefare_6103.700

Selv den søteste hund kan ha med seg farlige parasitter fra utlandet. (Foto: Newswire)

 

Etter at det ble enklere å ta inn kjæledyr til Norge, er det blitt påvist flere smittsomme sykdommer som tidligere var ukjente her i landet. Noen av dem er mer skadelige for mennesker enn dyr.

Da den reviderte EØS-avtalen trådte i kraft i 1999, ble det enklere å innføre levende dyr fra EØS-området. Blant annet er det ikke lenger nødvendig med karanteneopphold for hund og katt.

Det har ført til en kraftig økning i antall kjæledyr som er registrert tatt inn i Norge over Oslo Lufthavn. I 2005 var antallet 1907, mens det i fjor var steget til 10 252. En tilsvarende prosentvis økning gjelder også for andre grenseoverganger til Norge.

– Et stort problem er at nordmenn som er på ferie i Sør-Europa forelsker seg i eierløse gatehunder og tar dem med seg hjem til Norge. Vi behandler mange slike hunder for sykdommer og parasitter, sier Hilde Heggen, veterinær og indremedisiner ved AniCura Dyresykehus Oslo.

Er bekymret

Mattilsynet er bekymret for den økende innførselen av dyr fra land med en helt annen dyrehelse enn den vi har i Norge.

– Dyrene kan ha sykdommer som vi ikke har regelverk til å beskytte oss mot, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i seksjon for dyrehelse i Mattilsynet.

EU-pass for kjæledyr stiller bare krav om rabiesvaksine og behandling mot revens lille bendelorm.

– Mange sykdommer og parasitter som er vanlige nedover i Europa, var tidligere sjelden eller aldri påvist i Norge. De siste årene har flere av de mer eksotiske smittesykdommene dukket opp, sier Tronerud.

Blant de nye parasittene som har fulgt med dyr til Norge er trådorm og babesia i skogflått. Begge kan smitte til mennesker.

Babesia gir feber og anemi (blodmangel), mens trådorm lever i tarmen og kan gi blodig diaré og uttørking. Trådorm ble påvist for første gang i Norge i 2009 i en kennel som hadde importert dyr fra blant annet Polen og Spania.

Nylig oppdaget

Fransk hjerteorm smitter ikke til mennesker, men hunder som får den i seg kan bli syke og dø. Det første tilfellet av fransk hjerteorm i Norge ble oppdaget på en rev i Ski i Akershus i mars i år. I april ble den funnet på en rødrev i Time i Rogaland.

En av de meste fryktede parasittene er revens lille bendelorm. Den er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Parasitten finnes i store deler av Europa, inkludert Danmark, Sverige og Svalbard, men er ennå ikke påvist i fastlands-Norge.

– For å unngå at denne og andre parasitter kommer til Norge, er det viktig at eierne setter seg inn i regelverket for å ta inn kjæledyr som hund, katt og ilder, sier Hilde Heggen ved AniCura Dyresykehus.

– Følg reglene

Hun anbefaler alle å benytte veilederen for ut- og innreise med kjæledyr som ligger på Mattilsynets hjemmeside.

– Dyr som skal til Norge må behandles mot revens dvergbendelorm så sent som 24-120 timer før innreise fra andre land enn Sverige. Dette skal attesteres av veterinær og føres inn i dyrets EU-pass. Vaksine mot rabies er påkrevet 21 dager før innreise, sier Heggen.

Også Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet legger vekt på at det er den enkelte dyreeiers ansvar å sette seg inn i regelverket.

– Det viktigste for oss er at eiere som reiser ut med dyrene sine, er bevisst på alle de problemer med smitte i utlandet som de utsetter dyrene sine for. Folk må være klar over at det finnes mange potensielle sykdommer og parasitter som ikke dekkes opp av de generelle reisekravene for innførsel i det europeiske regelverket, sier Tronerud.

FAKTA

Alle hunder og katter skal være i besittelse av følgende når man tar dem med til Norge:

  • EU-pass (fås hos veterinær).
  • ID-merking – mikrochip (for dyr merket etter 3/7-2011).
  • Dokumentert rabiesvaksinasjon.
  • Dokumentert pålagt ormekur der dette kreves.
Reklame