Vellykka skogdag ved Kjærrafossen

Lørdag arrangerte skogeierlaget for Larvikdistriktet skogdag ved Kjærrafossen i Lardal, med vekt både på det sosiale og det faglige. Fagutferden med buss gikk gjennom Treschows skoger ved Svartangen, og ble utmerket ledet av tidligere skogsjef Finn Kamfjord. På bildet ser vi Olav og Jan Olav Anthonsen fra Anthons Timber (far og sønn), som hadde en både imponerende og humørfylt konkurranse i motorsag og øksekasting. Det ble selvfølgelig far som trodde at han vant.

Skogdag_Kjærra_038

Foto: Tor Bjørvik