Dobbeltsporet som skal knytte Sørlandsbanen sammen med Vestfoldbanen

Jernbaneverket sier en sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

De foreslår at jernbanesporet skal gå via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntrafikk (Midtre korridor). De anbefaler også at det bygges dobbeltspor.

Jernbaneverket.midtre.1180456366

Med en slik løsning vil reisetiden mellom Oslo og Kristiansand bli på 3 timer og 23 minutter, antall reisende med tog vil øke betraktelig og grenlandsregionen vil bli styrket.

Jernbaneverket anbefaler at Porsgrunn videreutvikles som et kollektivknutepunkt for både lokaltog, fjerntog og lengre IC-pendler på Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen.

Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overrakte i dag innstillingen til samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen.

Overrekkelsen foregikk på hotell Vic i Porsgrunn, med blant annet mange ordførere til stede.

– Det er en stor dag for området vårt, var reaksjonen til ordfører Robin Kåss etter fremleggelsen

Jernbaneverkets innstilling skal nå på høring frem til oktober.

Reklame