Mye laks på Lågen!

Fisket etter laks i Numedalslågen starta 15. mai. Så langt i sesongen (pr. 17/7) er det registrert en fangst på 2030 laks med ei totalvekt på 10 977 kg. Den største laksen så langt i år er tatt på flåtafisket til Bjørn Brathagen. Den var på hele 20 kg. I tillegg er det registrert 107 sjøørret. Den største veide 3,6 kg.

Både sportsfiskere og innehavere av de kulturhistoriske fiskene er fornøyde med sesongen så langt. I tidligere tider var laksefisket en viktig inntektskilde for mange av gårdene langs vassdraget. Fortsatt bruker mange av bøndene i Hedrum og Lardal  noen hektiske sommeruker til å videreføre tradisjonelle fangstmetoder. En av disse er Fosserødteina i Holmfoss. Dagens forvaltere av dette fisket er Arve Granerød og Asle Granerud.

 

All fangst av laks og sjøørret i Lågen skal registreres på Laksebørsen.  Årets laksebørs finner du her hvor du kan se detaljer om hver enkelt fisk.

_DSC9057

Asle Granerud og Arve Granerød med to fine Lågalakser.

_DSC9025

Fosserødteina sett fra brua.

_DSC9055

Det er like spennende hver gang å se om det er fangst i teina.

_DSC8993

Teinene trekkes både morgen og kveld de dagene fisket er aktivt. Publikum er velkomne til å se på. Denne gangen var det en laks i teina.

_DSC8997

Bare glade lakser å se.

_DSC9144

De dagene teinefisket ikke er aktivt heises teinene opp.

_DSC9123

Holmfoss er regna for et av de bedre stedene i Lågen for sportsfiskere.

Alle foto. OLAV NORDHEIM

 

Reklame