25 år siden åpningen av «Nye Torp», 16. september 1991.

I dag er det 25 år siden den eldste delen av dagens terminal ble åpnet.

16-09-91-apning-av-ny-terminal-pa-torp

Bildet viser ansatte og gjester foran terminalen på åpningsdagen 16. september 1991.

 

Tidligere lufthavnsjef Stein T. Sire oppsummerte året på denne måten: (utdrag fra brev datert desember 1991).

 

«1991 har vært et godt år for lufthavnen og utviklingen av et stadig mer variert reisetilbud over Sandefjord lufthavn- Torp. 

Widerøe Norsk Airs rutetilbud er i rask utvikling og flere passasjerer velger å reise herfra til Stavanger, Bergen, Trondheim, København, London og resten av verden.

 

Turoperatør Atlas Ferie, StarTour og Sun Stop tilbyr et godt vinterprogram for charterreiser til Syden over lufthavnen.

Ytterligere turoperatører har allerede bekreftet sine program for reiser ut fra Torp for sommeren 1992.

 

Lufthavnen betjener et økende antall flyvninger med taxifly, charterfly uten faste program og «executive flights».

Vi vet at du er med oss ved denne utviklingen av Sandefjord lufthavn. Målet er å kunne tilby et godt og variert reisetilbud som passer for hele søndre del av Østlandet».

postkort-ifm-apningen-av-ny-terminal-pa-torp

Postkort ifm åpningen av ny terminal på TORP

 

Fakta fra 1991:

  • trafikksvikt i fem måneder grunnet Golfkrigen.
  • 50 daa i terminalområdet opparbeidet, dimensjonert for 300 000 passasjerer.
  • ca. 137 000 passasjerer.
  • Ordinært resultat på minus 982 445 kr.
  • Styrets formann Ole Johs. Brunæs og Stein T. Sire var lufthavn sjef.

 

Reklame