Avinor skal ivareta flykontrollen på Torp

Sandefjord Lufthavn AS og Avinor Flysikring AS er i dag blitt enige om innholdet i kontrakt om levering av flygekontroll- og flynavigasjonstjenester for de neste fem årene på TORP Sandefjord lufthavn.

img_1225

Bildet viser fra venstre: Svein Helge Eliassen – sjefflygeleder Avinor på Torp, Gisle Skansen – adm. direktør TORP Sandefjord lufthavn, Anders Kirsebom, adm. direktør Avinor Flysikring. Foto: Sandefjord Lufthavn Torp

Torp har som første flyplass i Norge gjennomført en tilbudskonkurranse om leveranse av flygekontroll- og flynavigasjonstjenester, såkalte tårntjenester. Det var totalt 8 europeiske selskap som viste interesse for konkurransen. Avinor Flysikring vant til slutt konkurransen i hard konkurranse med 4 andre selskap. Til grunn for valget av Avinor Flysikring lå det en samlet vurdering av pris og leveransesikkerhet.

 

Etter en lang og omfattende prosess hvor samtlige 5 selskap som har deltatt også har lagt ned betydelige ressurser, har Torp kommet til enighet med Avinor Flysikring om kontraktsinngåelse.

 

«Vi er svært tilfreds med utfallet av denne prosessen. Interessen fra europeiske selskap har vært større enn forventet. Det er helt avgjørende for flyplassens videre utvikling at vi har fått til en reell konkurranse om levering av disse tjenestene som har medført en betydelig reduksjon i prisen.

 

Dette er en stor og viktig dag for oss og vi ser frem til et godt samarbeid med Avinor Flysikring med muligheter for ytterligere effektiviseringstiltak i årene som kommer», sier Gisle Skansen, administrerende direktør på Torp.

 

«Vi er svært glade for å ha blitt valgt som leverandør til Torp Sandefjord lufthavn for de neste fem årene. Vi ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Ved å vinne dette tilbudet, viser vi at vi er et selskap som leverer en meget god tjeneste med høy kvalitet, til en konkurransedyktig pris», sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.