Johaug suspendert i 2 måneder

Administrasjonen i Antidoping Norge er nå ferdig med innledende saksbehandling og har sendt saksdokumentene til den uavhengige Påtalenemnden i Antidoping Norge. Johaug blir suspendert i to måneder – frem til 18. desember.

Suspensjonen er foreløpig, og til en endelig dom i saken fattes.

Therese Johaug suspenderes frem til 18. desember 2016, eller til tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før, lyder det i pressemeldingen.

Therese

Blir Therese Johaug like god som i fjorårssesongen. Foto: Jan E. Thorstein

Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemnden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld. Slik saken fremstår vil NIFs lov §12-9 således ikke kunne komme til anvendelse og suspensjon skal ilegges. Suspensjonen innebærer at utøver ikke kan delta i konkurranser og organisert trening, sier leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

Reklame