Ingen IKEA på Danebu på lang tid…….

Etter grundige vurderinger har IKEA besluttet å utsette byggingen av varehusene i Vestby og Larvik/Sandefjord. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av endringer i markedet og kundenes handlemønster, men innebærer ikke at prosjektene avsluttes.
– For at IKEA skal fortsette den suksessen vi har hatt i Norge, kreves det en bærekraftig vekst inn i fremtiden. I dag vokser vi fortsatt, men ikke like raskt som vi ønsker. Derfor vil vi inntil videre fokusere for fullt på eksisterende virksomhet fremfor å ekspandere til nye områder, sier Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i IKEA Norge.
ikea_img_katalog_trykk_fy17

Endringer i IKEA-konseptet
Årsakene til den roligere veksten er både den økonomiske situasjonen i Norge, som de siste årene har vært noe mer utfordrende, og at kundene trenger og forventer en bedre handleopplevelse enn det IKEA kan tilby i dag.
– Kundenes handlemønster og konkurransen i markedet har endret seg betraktelig de siste årene. Vi følger disse endringene og er i gang med en utvikling av IKEA-konseptet. Det viktigste målet med dette arbeidet er at våre kunder skal få best mulig tilgang til IKEAs produkter og tjenester, uansett hvordan de velger å handle hos oss, fortsetter Thommesen.

Ålesund og Tromsø fortsetter som planlagt
Som en del av et pilotprosjekt innen logistikk, er varehuset på Forus et eksempel på denne videreutviklingen av IKEA-konseptet. Her skal det implementeres et nytt, automatisert lagersystem. På grunn av forsinkelser i utviklingen, utsettes også byggingen i Stavanger. Reguleringsprosessen for de planlagte varehusene i Tromsø og Ålesund fortsetter som planlagt og påvirkes ikke.

Har hatt stor støtte
– Vi beklager utsettelsen av varehusene i Vestby og på Danebu. Vi vet at denne beskjeden vil skuffe mange som har gledet seg til at IKEA skulle komme nærmere, og vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått fra kommunene, lokalbefolkningen og støttespillere gjennom mange år, sier Thommesen.

IKEA jobber fortsatt med å komme nærmere og etablere seg på Danebu og i Vestby. Derfor innebærer ikke dette at Danebu- eller Vestby-prosjektene avsluttes.

– Vi skulle gjerne vært mer konkrete om hva som skjer fremover, men per i dag vet vi ikke når eller hvordan etableringene vil skje, avslutter Thommesen.

Reklame