Endring i reglene for tillatt antall pigger i piggdekk

– Regjeringen er opptatt av trafikksikkerhet og forenkling av regelverk til fordel for forbrukerne. Det er viktig at norske trafikanter har tilgang til alle piggdekkene som utvikles, slik at de kan velge det dekket som passer en selv best. Derfor foreslår vi nå å likestille våre regler med Sverige og Finland, og tillate flere pigger også på norske piggdekk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye regler for piggdekk på bil, buss, lastebil og tilhenger til disse, samt moped og motorsykkel. Forslaget går ut på å tillate flere pigger på dekkene slik at reglene blir i samsvar med Sverige og Finlands regler.

piggekk_800px-spikereifen

– Vi ønsker å endre reglene slik at vi får et harmonisert nordisk regelverk.  For forbrukere innebærer endringene at man kan kjøpe piggdekk i alle land, og bruke de på tvers av landegrensene. For produsentene er det av stor betydning å kunne forholde seg til ett harmonisert regelverk, slik at man unngår å måtte utvikle dekk etter ulike regelsett. Dette vil bidra til økt innovasjon for å sikre at fremtidens piggdekk er både trafikksikre og miljøvennlige, sier Solvik-Olsen.

Tidligere usikkerhet om veislitasje og svevestøv
Det er usikkerhet rundt veislitasje og produksjon av svevestøv som har hindret norske myndigheter i å innføre det samme regelverket som i Sverige og Finland, hvor flere pigger er tillatt. Nyere forskning viser nå at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom antall pigger, veislitasje og svevestøvproduksjon.

I dag er maksimalt tillatt antall pigger til bil og tilhenger differensiert med et absolutt antall beregnet etter hjuldimensjon. Det er tillatt med 90 pigger til hjuldimensjon til og med 13 tommer, 110 pigger til hjuldimensjon 14 – 15 tommer, og 130 pigger til hjuldimensjon fra og med 16 tommer.

De nye reglene innebærer at tillatt antall pigger beregnes etter det enkelte dekks rulleomkrets, hvor det tillates inntil 50 pigger per meter rulleomkrets. For eksempel vil et dekk med to meter rulleomkrets kunne ha maksimalt 100 pigger, mens et dekk med 2,5 meter rulleomkrets vil kunne ha maksimalt 125 pigger.

Reklame