Nå må Stortinget vise handlekraft

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod fast på at det var riktig å nekte felling av 32 ulver i ulvesonen da han redegjorde for situasjonen i Stortinget i dag. Lisensfelling denne vinteren ville sørget for å få den norske ulvebestanden ned på målet som ble bestemt gjennom ulveforliket i sommer.

Ulv_D2X_2945_red_700

Foto: Jan E. Thorstein ©

– Statsråden viser dessverre nok en gang at han ikke er villig til å gjennomføre den ulvepolitikken som Stortinget har vedtatt. Dette er ikke akseptabelt. Nå må Stortinget vise handlekraft, ellers er jeg redd for at tilliten til rovdyrpolitikken vil få seg en alvorlig knekk, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Helgesen varslet i dag at han ser på mulige endringer i naturmangfoldloven som vil kunne gi «økt fleksibilitet i forvaltningen og bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv». Dette skal han komme tilbake til Stortinget med i en egen sak som skal behandles før sommerferien. I tillegg presenterte han en 12-punktsliste over tiltak som regjeringen nå gjør i saken.

– Regjeringas svar er primært nye utredninger og vurderinger. De vil ikke ta innover seg at tiden er i ferd med å renne ut. Ulvebestanden er allerede langt større enn det Stortinget har bestemt, og siste mulighet for felling er 15. februar. Dersom Stortinget nå ikke tar grep vil trykket på beitenæringene og de som bor i og rundt ulvesonen bare øke, sier Bartnes.

– Framtredende jurister mener at det finnes juridisk handlingsrom allerede i dag for å tillate lisensfelling av ulv i ulvesonen. Dette handler om politisk vilje. Vi må jo også spørre oss hvor realistisk det er at denne regjeringen foreslår endringer i naturmangfoldloven da det står i samarbeidsavtalen med Venstre at denne skal ligge fast?

Reklame