Inviterer til å lage ny Norsk Standard for gulrot

Den norske gulrota har vært i vinden den siste tiden. Folk synes det er synd at de krokete røttene ikke finnes i butikkhyllene og er frustrerte over at de heller går til dyrefor eller kastes. Nå inviterer Standard Norge alle interessenter til å lage en ny Norsk Standard for gulrot. Den eksisterende er fra 1999.

gulrot_ffa13e1d-b86c-4e80-94d3-f7e2389878dc

– Hvis det norske folk mener Norsk Standard for gulrot bør endres, setter vi mer enn gjerne i gang en prosess på det. Vi er opptatt av at standardene vi utgir bidrar til et bærekraftig samfunn og vil veldig gjerne bidra til å redusere matsvinnet. Vår oppgave er å lage de standardene markedet etterspør, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Markedet er bøndene, grossistene, butikkjedene, myndighetene, miljøorganisasjonene, forbrukerne og andre som er involvert i salg og distribusjon. Skal det bli en ny Norsk Standard må de viktigste interessentene snakke sammen og komme til enighet.

Moden for revisjon
Dagens gyldige Norsk Standard for gulrot handler om kvalitet, størrelse, pakking og merkinger, og er fra 1999. Forbrukervanene har endret seg og folk er blitt mer opptatt av bærekraftig matproduksjon. Alt tyder på at standarden nå er moden for revisjon og at en ny standard kan bidra til å redusere matsvinnet.

De eksisterende norske standardene for frukt og grønt beskriver ulike kvalitetsklasser, og det er opp til bestiller å velge riktig kvalitet til riktig formål. Markedet får de gulrøttene som bestilles, så enkelt er det.

Ifølge dagens Norsk Standard skal gulrøtter som skal selges i butikk, tåle transport, håndtering og være av tilfredsstillende tilstand når de kommer fram til forbruker. En gulrot skal blant annet være hel, frisk av utseende, ikke flergrenet og fri for skadedyr. Målet er best mulig kvalitet til forbruker og effektiv pakking og transport.

– Representerer du en aktør som er involvert i kjøp og salg av gulrøtter eller andre frukt og grønnsaker og synes det er på tide å endre standardene? Da kan du påvirke hvordan framtidens standarder skal være. Ta kontakt og meld din interesse til Standard Norge på e-post info@standard.no, og så ser vi om vi får satt sammen en representativ komité som kan utvikle nytt innhold i standardene, sier Jacob Mehus.

Om Standard Norge
Standard Norge er en privat medlemsorganisasjon og har enerett på å utgi Norsk Standard. Organisasjonen har ansvaret for å utarbeide og utgi standarder på bakgrunn av behov i markedet. Standard Norge er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standarder er i motsetning til lover og forskrifter, frivillige å følge, men anses som «beste praksis» blant interessentene. Standardiseringsarbeidet finansieres hovedsakelig gjennom prosjektbidrag fra private og offentlige interessenter, statlig finansiering fra Nærings- og fiskeridepartementet og inntekter fra salg av standarder.

Reklame