Franskelever i Nord-Troms undervises fra Vestfold

nettskolen_virtuelt_klasserom_1000x570px

For første gang skal Nettskolen Vestfold undervise elever på Nord-Troms videregående skole i fransk med bruk av virtuelle klasserom.

Nylig ble fransklæreren på Nord-Troms videregående skole akutt syk. Resultatet kunne fort bli at 20 elever står uten lærer. Nettskolen Vestfold ble kontaktet for å høre om de kunne bistå. Det kan de, og planen er klar. Allerede mandag 20. februar overtar Nettskolen undervisningen i fransk for elever på vg2 nivå.  Elevenes flyttes til Nettskolens virtuelle klasserom og Tromselevene undervises ut skoleåret fra Vestfold.

– Vi forsøkte først å søke etter lærer, men slet med å få noen som ønsket å komme hit for å undervise i en delstilling. Vi er derfor glad for at Nettskolen i Vestfold var positiv da vi tok kontakt, og at dem kunne stille opp på kort varsel. Det har vært viktig for oss at elevene ikke ble skadelidende i denne situasjonen, og at vi kan sikre de et godt tilbud ut skoleåret i første omgang, sier assisterende rektor ved Nord-Troms videregående skole, Berit Olsen.

Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og finsk i Troms fylke, og har lang erfaring med fjernundervisning. I noen tilfeller kan dette være den eneste muligheten for å få tak i kvalifiserte lærere.

På et rektormøte tidligere i år kom rektoren ved Nord-Troms videregående skole og daglig leder for Nettskolen, Kjetil Idås, i kontakt med hverandre. Da utfordringen med å dekke opp undervisningen i fransk dukket opp kort tid senere, ble Idås kontaktet.

– Vi bidrar her til å løse en viktig oppgave nesten 2000 kilometer unna Vestfold. Det er en anerkjennelse av vår satsing på nettbasert undervisning. Det er også en aksept for teknologien vi har bygd opp for å tilby en fremtidsrettet og gøyal undervisningsform, sier Kjetil Idås.

Ledende på virtuell undervisning

Nettskolen Vestfold er ledende på virtuell undervisning. Dette gir store muligheter for å løse ulike undervisningsoppdrag i skole-Norge. Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom hvor lærer og elev snakker sammen på vanlig måte. Dette gir elevene en fleksibel opplæringssituasjon.

– Det spiller ingen rolle hvor en bor – det er bare å koble seg opp med standard PC og internett, forklarer  Idås.

Nettskolen Vestfold er et fylkeskommunalt initiativ der formålet er å tilby opplæring som sikrer et bredt fagtilbud av høy pedagogisk kvalitet som i tillegg gir en fleksibel opplæringssituasjon uavhengig av hvilken skole eleven tilhører. Dette gir elevene muliget for undervisning i fag som små skoler ikke har mulighet til å tilby sine elever.

Prisbelønt teknologi

Undervisningen bygger på læringsstøttende teknologi og en metodikk hvor elevene før timen arbeider med en e-leksjon hjemme som er grunnlaget for en målrettet undervisning i den synkrone undervisningsøkta.

I mars 2016 stakk Nettskolen Vestfold av med prestisjeprisen «Best Academic Solution» på verdens største e-læringskonferanse i Orlando, USA. Prisen har gitt skolen økt oppmerksomhet i og utenfor Norge.

Skolen tilbyr undervisning i matematikk, informasjonsteknologi og fremmedspråkene fransk, tysk, spansk og kinesisk.

Reklame