God mars måned og nå skal Torp redusere forsinkelser og innstillinger ved utfordrende vær.

Mars måned ble svært positiv på Torp. Antall reisende ble 143 672, og dette er en vekst på hele 32,7 % mot året før.

Trenden fra årets første måneder fortsetter og det gleder oss å se at vi fyller flyene bedre enn i fjor. Det er utenrikstrafikken som vokser og i mars var økningen på hele 43,9 %, mens innenrikstrafikken hadde vekst på 5,0 %. Dette på tross av at vi hadde flere dager med utfordrende vær og flere fly som måtte omdirigeres til andre flyplasser.

Torp flyplass -kort2

Torp oppgraderer sitt innflygnings-landingssystem(ILS) til CAT II.

Styret for Torp Sandefjord lufthavn besluttet allerede i februar å etablere innflygnings-landingssystemet Category II (CAT II). Dette vil forbedre regulariteten ved lufthavnen og gjøre Torp mer attraktiv overfor flyselskapene.

Torp vil bli mindre sårbar under forhold med nedsatt sikt ved at regulariteten forbedres, og flyene kan lande som planlagt. De senest tre årene har antall omdirigerte fly fra Torp grunnet nedsatt sikt ligget på mellom 40 og 50 årlig. Når vi vet hvilke negative konsekvenser slike omdirigeringer har både for flyselskap og for passasjerer, er dette tallet for høyt.
Vi har i år hatt en vinter og vår med svært mye tåke, og selv om ingen rår over været opplever vi at dette er til stor frustrasjon for våre passasjerer og skaper mye ekstra arbeid, samt at det påfører flyselskapene som opererer her ekstra kostnader. «Vi er derfor svært glade for at styret ved lufthavnen har besluttet å oppgradere vårt innflygings-landingssystem, da vi med dette utstyret vil være betydelig bedre rustet i perioder med dårlig sikt», sier administrerende direktør Gisle Skansen på Torp.

Etableringen vil integreres i den omfattende rehabiliteringen som gjøres på rullebanen, det gir økonomiske og praktiske besparelser. Målet er å få innflygings-landingssystemet klar til bruk så raskt som mulig, og forhåpentligvis i 2017, men etableringen og selve godkjenningen er avhengig av mange, også eksterne aktører.

Reklame