Larvikstunnelen …..

Denne tunnelen blir en av landets mest høyteknologiske.

100 kameraer, gassdetekteringssystem, bommer og led-skilt skal gjøre tunnelen til en av landets sikreste.

Gjennomslag_D2X_5451

De lysende grønne pilene peker mot nord. Ved et enkelt tastetrykk endres pilene i det nordgående tunnelløpet til røde kryss. Samtidig blir den svarte plata utenfor tunnelmunningen gjort om til et trafikkskilt som leder all trafikk inn i sørgående tunnelløp. Noen minutter senere går en bom ned i hver ende av det nordgående løpet.

Det er sånn alt skal fungere dersom det oppstår problemer i et tunnelløp i den splitter nye Larvikstunnelen. All trafikk ledes bort fra problemløpet, og inn i det andre løpet, i løpet av kort tid.

Les mer her:  https://www.tu.no/artikler/denne-tunnelen-blir-en-av-landets-mest-hoyteknologiske/398826

 

Reklame