Norge er en diabetesfossil

 I våre naboland får personer med diabetes langt raskere tilgang på moderne diabetesbehandling enn vi gjør i Norge. Nå sender 300 tillitsvalgte i Diabetesforbundet et krav til Bent Høie: Nå krever vi at du skjærer igjennom og sikrer tilgang til moderne teknologi.

Innovative hjelpemidler blir sittende fast i byråkratiet i flere år, til tross at diabetesforskning og mange års erfaring viser at moderne blodsukkermåling gir bedre behandlingsresultater, færre komplikasjoner og økt livskvalitet.

blodsukkermåler

Å investere i god helse lønner seg over tid. Det aller dyreste i diabetesbehandlingen er ikke utstyr til egenbehandling som moderne blodsukkermåling. De store kostnadsdriverne er hjerteinfarkt, nerveskader, nyreskader, amputerte føtter, hjerneslag og synstap. Disse komplikasjonene kan unngås når den med diabetes får tilgang til de mest effektive behandlingshjelpemidlene.

Vi må ikke skyve problemene våre foran oss. 300 tillitsvalgte i Diabetesforbundet ber nå myndighetene forstå at gode verktøy er nødvendig for et godt diabetesliv, og for å forebygge komplikasjoner som koster den enkelte og samfunnet unødvendig mye.

– Ingen er tjent med å henge fast i fortida, la oss bli best i klassen på diabetesbehandling!

Fakta om blodsukkermåling:

  • FGM – flash glucose monitoring: En sensor på armen som må skannes for å avlese blodsukkerverdien.
  • CGM – continous glucose monitoring: En sensor på kroppen som sender blodsukkerverdien hvert 5. minutt til en mottaker, enten eget apparat eller mobil. Gir alarm ved høyt og lavt blodsukker.
  • BGM – blood glucose monitoring: Blodsukkermåling ved å stikke hull i fingeren og måle verdien i en bloddråpe.

Det finnes blant annet en ny type måler som opereres inn under huden (Eversense), men denne er foreløpig ikke tilgjengelig på det norske markedet. Av FGM finnes FreeStyle Libre, men kun for de som betaler selv, 20.000,- i året. Av CGM er Dexcom G5 på det norske markedet, men er ikke tilgjengeliggjort for brukerne.

Reklame