Forebygger fall på glattisen

Fall på glattisen

Jeg bruker pigger på skolene for å holde meg stødig på glatta, sier frivillig Tove W. Espeseth (til venstre). Hun deltar på fallforebyggingsprogrammet «Sterk og Stødig» blant annet sammen med Ingeborg Kyrdalen fra Sande kommune. Foto: Marita Nilsen

Årets vinter har gitt dager med ekstremt glatte veier og mange fallulykker. Nå skal frivillige i kommunene lære eldre å trene styrke, kondisjon og balanse så risikoen for å falle blir mindre.

Omkring 30 frivillige og fysioterapeuter fra kommunene i Vestfold er denne uken samlet på et kurs i fallforebyggingsprogrammet «Sterk og Stødig». Flere av de frivillige er pensjonister. De får opplæring i selv å drive treningsgrupper for eldre, under veiledning fra de kommunalt ansatte fysioterapeutene.

Pensjonist Tove W. Espeseth er en av de frivillige som stiller opp for seniorer i Sande kommune.

– Jeg har vært aktiv i mange år og trente mye i mine yngre dager. Det er midt i blinken for meg å få være med på dette. Jeg er veldig optimistisk, og jeg gleder meg til å sette i gang med treningsgrupper i Sande, sier hun.

Bedre livskvalitet for eldre

Fallforebygging er ett av satsingsområdene i konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette er en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden, og i Norge har Vestfold kommet lengst i arbeidet. Det har sin årsak i rollen Vestfold fylkeskommune har tatt i denne satsingen.

– Denne vinteren har vist oss at fallforebygging er et tema som gjelder oss alle, men fallforebygging innen Trygge lokalsamfunn retter seg i hovedsak mot hjemmeboende eldre. Ved å systematisk trene styrke, kondisjon og balanse reduseres ulykkes- og fallrisiko betraktelig. Det gir både bedre livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier folkehelsekoordinator Anne Slåtten i Vestfold fylkeskommune.

Kommunene har mer informasjon om tilbudet

I Vestfold er «Sterk og Stødig» et nytt konsept som kommunene kan ta i bruk i sitt systematiske fallforebyggingsarbeid. De ansatte fysioterapeutene i kommunene og de frivillige blir sertifiserte instruktører i mars, etter å ha gjennomført to kurssamlinger. Deretter starter kommunene opp tilbudet.

– Inaktivitet er en alvorlig konsekvens er fall og fallskader, og en av de store truslene mot at eldre kan være selvhjulpne og fungere godt i hverdagen. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader. For eldre som bor hjemme som har begynnende funksjonssvikt, er trening med fokus på styrketrening og balanse det tiltaket som har vist seg å ha best effekt, sier Slåtten.

 

Eldre som er interessert i å delta i treningsgrupper, kan kontakte kommunen der de bor for å få mer informasjon om tilbudet.

 

Reklame
%d bloggere liker dette: