Larvik Havn – Fra 70.000 til 200.000 – Hva med støy, forurensning og trafikkproblemer?

Velforeningene mobiliserer!

I dag håndteres 73.000 containere (=TEUs) på havna. Arealene som i dag er satt av i tilknytning til containerhåndtering på Revet har en kapasitet opp mot 200.000 TEUs. Dvs. 3 ganger så mye av hva som håndteres dag. Dette vil, om kapasiteten utnyttes, føre til langt større aktivitetsnivå med medfølgende støy, forurensing og trafikk. Lastebiltrafikken vil også øke markant i Elveveien. En veistrekning med Øya krysset, som til tider er sterkt belastet og med kø. Havna bekrefter at om Sika etableres, så vil denne bli brukt også i fremtiden, selv om sporene trekkes lenger ut på Revet om noen år.

Velforeningene og Vellaga mobiliserer – ønsker plansak
Ledere, styremedlemmer fra velforeningen i Larvik- og innbyggere fra kommunen var samlet til møte i Torstrands Vels Lokaler i går, lørdag den 10.03.2018, for å diskutere Larvik Havns KF ønske om å utvide med container terminal på Sika. BedreLarvik har vært skeptisk til å utvide aktiviteten med container terminal på Sika. Støy, forurensning og trafikkbelastningen vil øke. I tillegg til dette er Undersbo gravlund næremeste nabo til Sika tomta og en evt. fremtidig container terminal. Vel-laga/foreningene ønsker at rådmannens hovedforslag 1 vedtas og at endelig avgjørelse om Sika tomta blir en plansak og at avgjørelse om denne, og hva vi vil med Larvik og byen, treffes i løpet av 2019.

Torstrand-Velforening

Tor-Alfred Lundh fra Flatstrand Velforening forklarer i møtet den 10.3.2018 om tematikken rundt impulsstøy :
Torstrand-TAL-støymur-696x522


BedreLarvik mener en utvidelse av Havna må sees i et langt større perspektiv
Vi i partiet BedreLarvik mener ulempene er større en fordelene for kommunens innbyggere i dette prosjektet, spesielt for de som bor i nærområdet. Undersbo gravlund er nærmeste nabo til en containerterminal, hvor impulsstøyen fra container håndtering blir svært høy. Dette er svært uheldig. Rådmannens hovedforslag om å vurdere dette i et lengre perspektiv og konkludere i løpet av 2019, mener vi i BedreLarvik er fornuftig. Men det kan synes som av reportasje i ØP tidligere denne uken at Larvik Ap med støttespillere ikke har tid til å ta den sløyfen og sette de som lever og bor i nærområdet først?

Reklame