Skogbrannfare (Østafjells)

Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells, og faren varer helt til det kommer vesentlige mengder med nedbør.

Ettermiddagsbygene gir ikke nok regn til å være til særlig hjelp.

Vær forsiktig med åpen ild!

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Detaljert varsel finner du på http://yr.no/farevarse

Reklame