Liveien i Svarstad åpnet igjen

Liveien ble stengt i forrige uke på grunn av store vannmengder og fare for ras.

Det rasutsatte området like før Herland Mølle

Raset skyldtes store nedbørsmengder i skråningen mot Liveien. I dialog med geotekniker har kommunen vurdert at det er trygt å åpne veien for trafikk. 

«Nå vil vi grøfte langs Liveien og sikre rassonen med ytterligere grøfting og steinsetting. Dette vil bli utført så fort som mulig. Vi avventer rapporten fra Grunnteknikk før det utføres ytterligere tiltak. Vi ber alle som ferdes i området om å være oppmerksomme på faren for ras, og at de kontakter kommunen hvis de observerer nye bevegelser,» skriver kommunen nå på sine hjemmesider.

Reklame