Første versjon av vaksinesertifikatet kommer om få uker …

Helsemyndighetene jobber med å få på plass et vaksinesertifikat for fullvaksinerte eller folk som har hatt covid-19. Den første versjonen er ventet 4. mai.

– Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

De har sammen med Helsedirektoratet arbeidet med vurderinger knyttet til vaksinesertifikatet , og så vil det bli opp til regjeringen å fatte en endelig beslutning. Det er ennå uklart hvilke formål vaksinesertifikatet skal benyttes til.

Vaksinesertifikatet, som også har blitt omtalt som et vaksinepass, vil vise om en person er fullvaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha hatt covid-19.

En forenklet utgave av sertifikatet vil altså være på plass i starten av mai, og så vil det de påfølgende månedene komme utvidede og forbedrede versjoner.

Flere har stilt seg kritiske til at man skal kunne oppnå fordeler ved et slikt sertifikat. En fersk spørreundersøkelse viste imidlertid at seks av ti nordmenn er positive til et koronasertifikat.

Reklame