Tur på glatta ….

Tekst og foto: Svein E. Børresen

Ja, årets siste tur på årets siste dag, ble en glatt fornøyelse. Selv på steder hvor svaberget så tørt og trygt ut, måtte jeg stadig vekk føle meg frem. Men hva gjorde vel det når lyset klaffet. Ei lav sol bak et tynt forheng skyer, ga meg nettopp det lyset jeg håpet på.

gjen fikk jeg bevis på hvor foranderlig lyset ute ved kysten er. Og hvor spennende det er å utforske det med et kamera. Ikke så rart kanskje, at jeg har tråkket svabergene i Brunlanes i snart 50 år som naturfotograf. Og jeg vil tråkke dem så lenge beina bærer.


Reklame