Mange førsteklassinger ser for dårlig

Flere enn hver tiende førsteklassing har ukorrigerte synsfeil. Det viser en kartlegging av synssituasjonen til førsteklassinger i Ørsta kommune siste skoleår. For første gang det er blitt gjennomført en utvidet synsundersøkelse av barn i denne aldersgruppen i Norge som et forskningsprosjekt, og studien bekrefter funn fra tidligere synsscreeninger av skolebarn på Kongsberg. – 12,7 prosent…