Fornuftig blyvedtak …..

Tirsdag 3. februar vedtok Stortinget å be regjeringen åpne for jakt med blyhagl utenom våtmarksområder og skytebaner. Generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt fornøyd med vedtaket, og forventer at regjeringen effektuerer vedtaket så raskt som mulig, slik at høstjakta etter rype og annet småvilt kan foregå med blyhagl. Det generelle…

Harepest på Nordseter ved Lillehammer…..

Det er bekreftet harepest i en hare som ble funnet død på Nordseter ved Lillehammer midt i september i år. Bakterien er smittsom. Mennesker kan bli smittet ved kontakt med sjuke harer eller ved å drikke vann som er infisert med bakterien. Foto: Jan E. Thorstein Derfor er det svært viktig å unngå berøring av…

Her finner du ryper i fjellet!

Lirype, foto: Jan E. Thorstein   Dersom du skal på rypejakt i høst ser det ut som du kan glede deg. Mange av de 94 fjellstyrene har nå fått resultatene fra sine takseringer. Resultatene varierer en del, men generelt sett ser det ut som de 25.000 jegerne som jakter småvilt på statsallmenningene har noe å…

Ulvene i AustAgder….kommer de på 4 hjul ?

Hvorfor blir alle ulvene oppdaget i Aust Agder. Alle trekker derfra og østover mens ingen blir registrert vandrene vestover mot Agderfylkene, merkelig! Er de på vandring hjemover mot svenskegrensa igjen etter en lengre transport eller hva?     Foto: Jan E. Thorstein ©