Fornuftig blyvedtak …..

Tirsdag 3. februar vedtok Stortinget å be regjeringen åpne for jakt med blyhagl utenom våtmarksområder og skytebaner. Generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt fornøyd med vedtaket, og forventer at regjeringen effektuerer vedtaket så raskt som mulig, slik at høstjakta etter rype og annet småvilt kan foregå med blyhagl.

Blyhagl 2

Vellykket jakt. Foto: NJFF

Det generelle forbudet mot bruk av blyhagl til jakt ble iverksatt i 2005. Uheldig miljøpåvirkning var begrunnelsen, da særlig dokumentert gjennom blyforgiftning av svaner og andre vannlevende fugler som hadde fått i seg blyhagl. Denne dokumentasjonen er bredt akseptert, også i jegerkretser, og det er derfor heller ingen debatt om å gjenoppta bruk av blyhagl i våtmarksområder.

NJFF har imidlertid aldri forstått begrunnelsen for et forbud mot bruk av blyhagl over fastmark på skogen og i fjellet, og heller ikke over åpent hav under sjøfugljakten. Her mener vi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for et generelt forbud mot bruk av blyhagl. I jegerkretser har det vært stor frustrasjon over å bli fratatt det klare førstevalget ved valg av haglammunisjon. Blyhagl har de beste allroundegenskapene og kan benyttes til alle jaktbare arter og i alle typer hagler. Ved NJFFs landsmøte i 2009 ble det vedtatt å arbeide for å få gjenåpnet jakt med blyhagl.

– Dette vi har jobbet for i fem år. Vi mener forbudet ikke er begrunnet i tilstrekkelig grad og det har vi fått gjennomslag for. Vi har tatt opp saken i møtene vi har hatt med politikerne, Miljødirektoratet og Klima- og miljøverndepartementet, og med de politiske partiene før de utformet sine partiprogrammer. Hele vår organisasjon har drevet påvirkningsarbeid i denne saken, sier Søilen.

Forventer rask oppfølging Dagens forbud mot bruk av blyhagl til jakt er hjemlet i produktkontrollforskriften. Denne må nå endres etter Stortingets ønske. Det betyr at det skal gås en runde med høringsrunder på ordinær måte først. – NJFF forventer at Klima- og miljødepartementet med sine underliggende etater tar fatt i saken umiddelbart, slik at høstens jakt i skogen, på fjellet og ved sjøen kan foregå med blyhagl om jegerne ønsker det, avslutter Søilen.

Reklame