Dronningensgate i Larvik er stengt i helga…

Før selve brua kan byttes er det en del forberedende arbeider som må til. I løpet av denne helgen skal det borres og peles ned seks stålkjernepeler som nytt fundament for den fremtidige brua. Det vil bli et kontinuerlig arbeid i området i helgen, og det vil bli borring både i den gamle banen og…

ADKOMSTEN TIL FARRISKILEN STENGES

Vegvesenet skriver på sin Facebookside at det på grunn av anleggsarbeidene nedenfor Bøkeskogen, må adkomsten til Farriskilen stenges i perioder. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha ferdsel hverken til fots eller med kjøretøy inn til området i tiden: Fra Mandag 20. okt. – Torsdag 24. okt. stengt kl. 07.00-19.30 Åpent på kveldstid og i…

Tømmer til båttransport….

Store mengder tømmer blir nå lagret på den såkalte Sikatomta i Larvik. Mange nyskjerrige mennesker trodde det nå var jernbanen og sporet som tidligere gikk helt ut ti havneområdet som skulle ta seg av den videre transporten, men ved en telefon til rette instans ble det opplyst at det nok var båttransport som ventet på…

Tørke hel syd i Vestfold…

I Brunlanes og Tjølling går vanningsanleggene for fullt nå om dagen. Selv om det de siste dagene har vært en god del nedbør over Østlandet så har nedbørsområdene gått lenger inne i landet. I store deler av søndre Vestfold er det lite grønne gressplener å se. Landbruket har derimot sine jordvanningsanlegg som er flittig i…

Stemning ved Øyvann

…i Hvarnes er et alltid en befrielse å komme seg opp til Øyvann og nyte stemningen og stillheten i naturen, betrakte fiskene som vaker i vannet og insektene som summer i Myrjordtunga. Foto ©: Reidar Nordkveldemoen