Gjenvalg i Larvik Senterparti.

Larvik Senterparti avholdt nylig et meget godt besøkt årsmøte. Styret la fram en fyldig årsberetning, og planene for kommende år ble applaudert.

 

Larvik Senterparti 2013-700

 

Etter årsmøtevalgene består styret i Larvik Senterparti nå av: Leder Olav Nordheim, nestleder Clas Huseby, Torhild Utklev studieleder, Nils Johan Andersen kasserer, Even Borvik sekretær, øvrige styremedlemmer Ingun Bogstad Tvedten og Trond M. Skisaker. Elin Hvaal ble valgt til 1. varamedlem. I tillegg tiltrer Gruppeleder Willy Krøgli styret

Foto: Larvik Senterparti

Reklame